Maryam Fanni
hej ⦾ maryamfanni • se / +46(0)735566214
MF is a graphic designer based in Stockholm.

Back to Index


Million/Mirror>>> BESTÄLL / ORDER <<<

- - - - - - - - - - -

Ett texthäfte om konst- och kultursatsningar i relation till ägande och styrning
Redaktion: Maryam Fanni, Elof Hellström, Sarah Kim
Grafisk form: Kristoffer Larberg
Omslagsbild: ”Amelie” av Oskar Hult, 2016
Tryck: Taberg Media Group
Med stöd från Kungl. Konsthögskolan
Tack till Olivia Plender och Katarina Nitsch
MDGH, Stockholm, 2017
ISBN: 978-91-639-2840-6

- - - - - - - - - - -

Innehåll/Contents:

Förord

Follow the Money Malmö: Critique and Language in a Time of Financialization Capitalism
Erling Björgvinsson & Ida Börjel

Art for Integration: political rationalities and technologies of governmentalisation in the city of Malmö
Berndt Clavier & Asko Kauppinen

Intervjuer del I
Interview with Marti Manen, curator Statens konstråd ”Konst händer”
Intervju med Anna Rygård, stadsutvecklingsstrateg Stockholm stad
Intervju med Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst och Liljevalchs konsthall

Intervjuer del II
Intervju med Dominika Polanska, urbansociolog vid Uppsala universitet
Intervju med Majsa Allelin, doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet
Intervju med Nazem Tahvilzadeh, fil.dr i offentlig förvaltning och forskare vid Mångkulturellt Centrum

Karta I: Centrumägare i Stockholm, utdrag ur Hjärnstorm 123–124, 2015
Karta II: Konst-Fastighets-kartan, utdrag ur Brand 3.2016