Maryam Fanni
hej ⦾ maryamfanni • se / +46(0)735566214
MF is a graphic designer based in Stockholm.

Back to Index


Västerås stads avtal med Clear Channel
Västerås konstmuseum april 2019

"Västerås stads avtal med Clear Channel" är en affischserie framtagen på uppdrag av Västerås konstmuseum 2019. Affischerna är specifikt producerade för Västerås som en samtida och lokal kommentar till Västerås konstmuseums utställning "Guerrilla Girls – feminism fakta och fuskpäls", 23 mars–18 augusti 2019, och är gjorda för att visas på de annonspelare som Västerås stad via avtal med företaget Clear Channel, upplåter i Västerås offentliga rum.. Uppdraget tar avstamp i Guerrilla Girls ambition att på ett informativt och slagkraftigt sätt belysa konstvärldens maktstrukturer och genusrepresentation, genom att använda annonseringens och reklamens ofta tvetydiga språk. Till skillnad från Guerrilla Girls, som fokuserar på en konstvärld, så förhåller sig dessa affischer till stadens offentliga rum. Vad är offentligt rum, vilka intressen styr här och hur ser individens rätt till det offentliga rummet ut?

Intervju i VLT, 2019-04-10Affischserien "Västerås stads avtal med Clear Channel" (7–14 april) berör tematiskt premisserna för annonspelarna i staden. Alltfler städer i Sverige och i övriga världen tecknar avtal med företag som distribuerar utomhusreklam. Företagen säljer in sig genom att erbjuda möbler för utomhusmiljö som busskurer, toaletter, bänkar och cyklar, för att i utbyte få sälja reklamplats på föremålen eller på annonsplatser avsedda för just ändamålet. Städer och kommuner slipper härigenom själva ansvara för möbler i det offentliga rummet, men förlorar samtidigt rätten att bestämma hur det ska gestaltas. Genom avtalen förbinder de sig till en utbredning av utomhusreklam, och upplåter det gemensamma för privata vinster.

Clear Channel är idag världens ledande företag för utomhusreklam, och Västerås stad har ett avtal med dem till och med 2025. Clear Channel har därmed rätt att bestämma vilket innehåll som visas på reklamplatserna. Genom verket ifrågasätter Fanni företagets närvaro och pekar på två demokratiska frågor: dels vem som får bestämma över gestaltning och visuellt innehåll i staden, dels vem som får göra vinst på det offentligas domäner. Affischerna lyfter fram företaget Clear Channels egna ord, som talar om dominans och expansion, och visar samtidigt att det finns fler än ett sätt att möblera staden.